Chișinău, bd. Grigore Vieru, 28
+(373 22) 228-580
RO RU
Despre VL Persoane juridice Persoane fizice Produse Parteneri Ultimele oferte Noutăţi Contacte Informatii Generale
Documente necesare
1. Cerere de finanţare (formular VICTORIA Leasing & Finance).

2. Certificatul de înregistrare a întreprinderii.

3. Licenţe şi autorizaţii (dacă activitatea necesită licenţiere).

4. Certificat TVA (dacă este subiect impozabil cu TVA).

5. Extras din „Registrul de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor” – forma deplină (nu mai vechi de 2 luni din data emiterii).

6. Buletinele de identitate cu fişele de însoţire ale asociaţilor/fondatorilor, a conducătorului societăţii, a contabilului – şef (împreună cu ordinul de numire în funcţie) şi a persoanei împuternicite să semneze documentele.

7. Procesul verbal al organului decizional referitor la procurarea bunului în leasing, cu desemnarea persoanei împuternicite să semneze toate documentele necesare.

8. Actele de constituire cu toate modificările înregistrate (Statutul cu toate acordurile de modificare, Contractul sau Actul de Constituire).

9. Ultimul raport financiar anual autentificat prin stampila oficiului teritorial al Departamentului de Statistică şi Sociologie şi raportul financiar la data solicitării finanţării (Forma 1, 2, 4). Descifrarea creanţelor şi datoriilor (ct.221 şi 521).

10. Informația privinddatele bancare la instituțiile financiare, soldul creditelor sau lipsa datoriilor acestora.© Copyright 2011 Victoria Leasing.
Toate drepturile rezervate
Termeni de bază Informatie juridica
Site realizat de: