Chișinău, bd. Grigore Vieru, 28
+(373 22) 228-580
RO RU
Despre VL Persoane juridice Persoane fizice Produse Parteneri Ultimele oferte Noutăţi Contacte Informatii Generale
pentru persoane fizice
pentru persoane fizice pentru persoane juridice
Cerere de finanţare pentru persoane fizice descarca in format PDF
Date personale
 
Numele şi Prenumele (Solicitantului)
Codul de identificare (Codul Personal)
Adresa (Domiciliul/Adresa de corespondenţă)
Date despre locuinţă
 
Proprietate
Chirie
Cu părinţii
Tip:
Casa
Apartament
Adresa proprietăţii imobiliare:
Stare civilă
 
Căsătorit(ă)
Da
Nu
Număr de persoane în întreţinere
Contacte(personale)
 
Telefon Fix:
Fax:
Telefon mobil:
Email:
Persoane de contact (Numele Prenumele Patronimicului)
 
1.
Telefon Fix:
Telefon mobil:
2.
Telefon Fix:
Telefon mobil:
Date despre locul de muncă:
 
Locul de muncă actual
Vechimea totală(ani):
Profesia şi funcţia deţinută
Denumirea completă şi adresa angajator (inclusiv Codul Fiscal)
Contacte angajator
Telefon Fix:
Fax:
Telefon mobil:
Email:
Venituri şi cheltuieli
 
Salariu net lunar(în MDL)
Alte venituri lunare (în MDL)
Cheltuieli lunare (în MDL)
Proprietăţi
 
Imobil:
casa
apartament
Adresa
m.p.:
Credite bancare, împrumuturi,leasing
 
Instituţia, plata totală lunară, termenul şi gajul:
Instituţia, plata totală lunară, termenul şi gajul:
Depozite bancare
 
Instituţia şi suma:
Bunul finanţat
 
Marca:
Model:
Preţ:
Vînzător
An fabricaţie
Parcurs:
Utilizarea obiectului leasingului
Uz personal
Pentru serviciu
Taxi
Scopuri Comerciale
Alte Scopuri
Condiţiile finanţării
Aport iniţial, %:
Perioada de leasing,luni
Sursa de informare
 
Autodealer
Flayer
Cunoscut/prieten
Logos Press
rev. AutoExpert
Expoziţie
www.victorialeasing.md
Alta
Prin prezenta cerere-anchetă solicit finanţarea procurării bunului sus-menţionat. Declar pe propria răspundere că toate datele care sunt înscrise în prezentul formular sunt reale şi exacte. În cazul furnizării de informaţie eronată în prezentul formular şi/sau alte documente, ICS "Victoria Leasing" SRL are dreptul de a respinge solicitarea de finanţare şi/sau să rezilieze unilateral contractul încheiat în baza acestuia. De asemenea sunt cunoscut cu faptul că ICS "Victoria Leasing" SRL are dreptul de a refuza cererea de finanţare fără motivarea refuzului. Ca solicitant împuternicesc ICS "Victoria Leasing" SRL să ceară informaţii scrise şi orale de la terţe persoane (bănci, instituţii financiare, birou de credite, companii de asigurare, etc.) necesare încheierii contractului de leasing. De asemenea rog, cei din urmă să ofere informaţia necesară la prima cerere.
Am făcut cunoştinţă şi sînt de acord cu condiţiile de examinare a cererii
Trimite
 
© Copyright 2011 Victoria Leasing.
Toate drepturile rezervate
Termeni de bază Informatie juridica
Site realizat de: